zaléčil jsem Formidolem

28.07.2015 13:09

léčení provedeno novou silnější šarží  Formidol 81 g proužky

schéma rozbalení a vkládání do úlu je nové, nutno přečíst příbalovou informaci

www.beedol.cz/wp-content/uploads/2012/03/PI_Formidol_81_2015.pdf 

Výrobce VÚV Dol

—————

Zpět